6. KOŠICE -MISKOLC Ultramarathon Pálya leírás

Kassán, a Szent Erzsébet Dóm-tér sarkán lévő RAJT-ból a Rooseveltova utcára fordulunk, majd azon végig haladva előbb jobbra, majd a kétszer két sávos nagy útkereszteződésben balra fordulunk. A Palackého-n keleti irányba hagyjuk el a belvárost, a vasúti sínek aluljárója után, a benzinkutat is elhagyva jobbra fordulunk. A felüljáróról lekanyarodva keresztezzük az utat és a Hernád folyó partján található kerékpárútra térünk. Innentől kezdve csak gyalogos és kerékpáros forgalom fut az útvonalunkon.(1,6 km a rajttól). A folyó mellett vezető kerékpárúton haladunk bő 4 kilométert, majd a lakótelepre beérve egy jobb és bal fordulóval követjük a járdákon vezető kerékpárutat. Visszatérve a Hernád partjára a kerékpárúton haladunk az első váltópontig. 
etap: 9,1 km, össztáv: 9,1 km

 

Ezt követően a folyóparton vezető kavicsos, földes borítású horgászútra fordulunk, ami kellő szélességű és minőségű a lendületes tempójú futáshoz is. Ez a szakasz végig változó, kanyargós nyomvonalú, de könnyen követhető, hiszen végig a folyóparton, a vastagabb, kijártabb utakon kell maradni. Hamarosan teljesen kiérünk Kassa külvárosi települései közül és széles rétek, mezők után egy szövetkezet épületéhez érve balra, egy fahídra kanyarodunk. Átkelve a folyón, Nyzna Misla-ra beérve érkezünk a második váltóponthoz.
etap: 7,7 km, össztáv: 16,8 km

 

A községbe érve már ismét aszfaltozott úton haladunk. Egy éles jobbkanyarral rátérünk a környék településeit összekötő közútra. Ezen haladva előbb keresztezzük Zdana-t, majd Trstené pri Hornáde-t (Abaújnádas). A falut elhagyva keresztezzük a két állam határát (földrajzilag és fizikálisan is) majd emelkedős útvonalon érkezünk Kékedre, a váltóponthoz. 
etap: 11,8 km, össztáv: 28,6 km

 

A kékedi váltópont után élesen jobbra, felfelé kanyarodunk a Hegyalján vezető 3709-es közútra. Itt a Zemplén-hegység nyugati hullámain végig kapaszkodva Abaújvárra, majd onnan a települést elhagyva, rögtön balra térve Telkibánya irányába, a kerékpárút mellett haladunk, az Ezüst-Csenkő Horgásztó felé. Itt jobbra fordulva Gönc irányába, a 3708-as közúton, az S-kanyarokkal „megmásszuk” a Gönc előtti dombokat. Göncön a Kossuth Lajos utcán haladva érjük el a váltópontot. 
etap: 12,6 km, össztáv: 41,2 km

 

A gönci váltóhelyről tovább futunk, balra tartva a Vasútállomás felé, a következő jobbos kanyarig, majd balra térünk a Petőfi utca irányába. A Petőfi utcán tovább futva a „nagy elágazásnál” balra térünk az Ipartelep utcára. A vasúti síneken áthaladva jobbra, majd balra kanyarodva a Göncruszka felé vezető 3713-as közúton haladunk. Göncruszka után, Vilmány településein áthaladva érkezünk meg Vizsolyba. A Vizsolyi Biblia bemutatóhelye melletti parkolóban van a váltópont 
etap: 12,1 km, össztáv: 53,3 km

 

Innen tovább haladunk Abaújszolnok felé az eddig is használt közúton. Balról feltűnik Boldogkőváralja büszke vára, majd Abaújkérre érkezünk. Itt tovább egyenesen futunk, rátérve a 39-es főútra, hogy aztán az Abaújszántó központjában lévő váltóponthoz érkeztünk.
etap: 13,2 km, össztáv: 66,5 km

 

Abaújszántón déli végében letérünk a 39-es főútról, jobbra a Pere és Halmaj felé vezető útra. A körforgalom után elhagyjuk a települést, hogy aztán egy hosszú és egyenes emelkedőn haladjunk kilométereken keresztül. Felérve a tetőre már Felsődobsza felső házait érjük el, ahonnan meredek és kanyargós úton ereszkedünk le a faluba. Itt balra fordulunk és a Hernáddal párhuzamosan haladva érkezünk meg Hernádkércsre, ahol a következő váltópontot találjuk. 
etap: 12,9 km, össztáv: 79,4 km

 

Innen tovább indulva, rövidesen jobbra fordulunk Halmaj felé, keresztezve a Hernád folyót, majd Kiskinizs szélén elhaladva Halmajra érkezünk. Még a község házai között keresztezzük a fő vasútvonalat, majd kiérve a településről balra, egy kerékpárútra térünk. Ez kivezet a 3-as főút mellé, aminél balra fordulva végig a kerékpárúton maradva haladunk. Áthaladunk Aszalón, majd Szikszóra érve, a kórháznál jobbra fordulunk a Petőfi Sándor utcára. Ezt követve és egy balkanyar után érkezünk a városközpontban lévő váltóponthoz. 
etap: 13,4 km, össztáv: 92,8 km

 

A szikszói váltóhely után élesen jobbra fordulunk, a városból észak felé kivezető közútra, amin hamarosan kiérünk a településről. A gyümölcskifőzdénél balra egy makadám útra fordulunk. Ezen hosszan egyenesen, majd emelkedve földutakon a geodéziai torony irányába megyünk. Felkapaszkodva a tetőpontra kezdetben az erdőszélen, majd földutakon bal-jobb-bal-jobb irányváltásokkal ereszkedünk a ligetes, szántásos, mezőgazdasági területeken. Hamarosan leérünk, egy töredezett aszfaltútra, amin jobbra fordulva beérünk Sajóvámos házai közé. Itt találjuk az utolsó váltópontot. 
etap: 10,0 km, össztáv: 102,8 km

 

A folytatásban átvágunk egy közúton, majd a települést a nyugati irányban, a Szirmabesenyő felé vezető úton hagyjuk el. Átkelünk a Sajó-folyó hídján, elérkezünk Szirmabesenyőhöz, ahol a sportpálya előtti útszakaszon, az Állomás úton frissítőpontot alakítanak ki. Innen balra, az Széchenyi útra fordulunk, hogy aztán a házakat elhagyva, balra az árvízvédelmi gátra térjünk. A gátat később egy éles jobbkanyar után hagyjuk el. A letérés egy közútra vezet, amin keresztezzük a Zsigmondy utat, majd a Besenyői útra érve azon balra fordulunk. A felüljáró alatt átérve egyenesen a járdán átvágunk – a Kőrössy utcát érintve – a Selyemrét bérházai között, hogy aztán a Bajcsy-Zsilinszky útra érve jobbra, a villamossal párhuzamosan vezető járdára térjünk. Ezen végig haladva, keresztezve közben három jelzőlámpás csomópontot, a sétáló utcára érünk, ahol végig egyenesen futva megérkezünk a Szent István téren kialakított CÉLBA.
etap: 13,5 km, össztáv: 116,3 km