6. ultramaratón KOŠICE -MISKOLC Popis trate

V Košiciach odbočte z RAJT na rohu Dómskeho námestia svätej Alžbety doprava na Rooseveltovu ulicu, potom na veľkej dvojprúdovej križovatke doprava a na veľkej dvojprúdovej križovatke doľava. Centrum mesta opustite východným smerom po Palackého ulici a za železničným podchodom odbočte doprava, prejdite okolo čerpacej stanice. Odbočte z nadjazdu, prejdite cez cestu a prejdite na cyklotrasu pozdĺž rieky Hernád. Odtiaľto je na trase len pešia a cyklistická doprava (1,6 km od začiatku). 4 km pokračujte po cyklistickom chodníku pozdĺž rieky, potom odbočte doprava a pri vstupe na sídlisko odbočte doľava na cyklistický chodník po chodníkoch. Po návrate na breh rieky Hernád pokračujte po cyklotrase k prvej križovatke.
Etapa: 9,1 km, celková vzdialenosť: 9,1 km

Potom odbočíte na štrkovú a poľnú rybársku cestu pozdĺž brehu rieky, ktorá je široká a dostatočne kvalitná na svižný beh. Tento úsek má v celom priebehu premenlivú, kľukatú trasu, ale je ľahko sledovateľný, pretože sa po celý čas držíte hrubších, výbežných ciest pozdĺž brehu rieky. Čoskoro sa úplne vymaníte z prímestských osád Košíc a po širokých lúkach a poliach prídete k budove družstva a odbočíte doľava na drevený most. Po prekročení rieky prídeme na druhé miesto prechodu, na Nižnú Mišlu.
Etapa: 7,7 km, celková vzdialenosť: 16,8 km

Po príchode do dediny je cesta opäť asfaltová. Ostrou odbočkou doprava sa dostanete na cestu spájajúcu dediny v tejto oblasti. Po prejazde obcou Ždaňa a následne Trstené pri Hornáde (Abaújnádas) prekročíme hranicu medzi oboma štátmi (geograficky aj fyzicky) a potom sa vydáme po ceste do kopca do obce Kéked, ktorá je miestom prechodu.
Etapa: 11,8 km, celková vzdialenosť: 28,6 km

Za križovatkou v obci kéked odbočte prudko doprava do kopca na cestu 3709 cez Hegyalján. Tu stúpajte po západných svahoch Zemplínskych vrchov do Abaújváru a potom opustite obec a hneď odbočte doľava smerom na Telkibányu, po cyklotrase smerom k rybárskemu jazeru Ezüst-Csenkő. Tu odbočíme doprava smerom na Gönc a pred Göncom sa „vyšplháme“ na kopce po ceste 3708 s esovitými zákrutami. V Gönci sa po ulici Kossutha Lajosa dostaneme na križovatku.
Etapa: 12,6 km, celková vzdialenosť: 41,2 km

Z križovatky Gönc pokračujte v jazde, držte sa vľavo smerom k železničnej stanici, až po ďalšiu odbočku doprava, potom odbočte doľava na ulicu Petőfi. Pokračujte po ulici Petőfi a na „veľkom rázcestí“ odbočte doľava na ulicu Ipartelep. Prejdite okolo železničnej trate, odbočte doprava a potom doľava na cestu 3713 smerom na Göncruszka. Za obcou Göncruszka prejdeme cez obec Vilmány a prídeme do obce Vizsoly. Prestupná stanica sa nachádza na parkovisku vedľa výstavy Vizsoly Bible
Etapa: 12,1 km, celková vzdialenosť: 53,3 km

Odtiaľ pokračujeme smerom na Abaújszolnok po ceste, ktorú sme doteraz používali. Po ľavej strane uvidíme hrdý hrad Boldogkőváralja a potom prídeme do Abaújkéru. Tu pokračujeme rovno, napojíme sa na hlavnú cestu 39 a prídeme na križovatku v centre obce Abaújszántó.
Etapa: 13,2 km, celková vzdialenosť: 66,5 km

Na južnom konci obce Abaújszántón odbočte z hlavnej cesty 39 doprava na cestu do Pere a Halmaj. Za kruhovým objazdom opustite obec a pokračujte dlhé kilometre do rovného stúpania. Po streche sa dostanete k horným domom obce Felsődobsza, odkiaľ zostúpite po strmej a kľukatej ceste do obce. Tu odbočte doľava a pokračujte pozdĺž rieky Hernád do Hernádkércs, kde je ďalšia odbočka.
Etapa: 12,9 km, celková vzdialenosť: 79,4 km

Odtiaľ čoskoro odbočíme doprava smerom na Halmaj, prejdeme cez rieku Hernád a potom popri okraji Kiskinizs prídeme do Halmaja. Prejdeme cez hlavnú železničnú trať medzi domami obce a odbočíme doľava na cyklotrasu. Tá nás vyvedie na hlavnú cestu č. 3, kde odbočíme doľava a pokračujeme po cyklotrase. Prejdeme cez Aszalo, a keď prídeme do Szikszó, pri nemocnici odbočíme doprava na ulicu Petőfi Sándor. Po nej pokračujeme a po odbočení doľava prídeme na križovatku v centre mesta.
Etapa: 13,4 km, celková vzdialenosť: 92,8 km

Za prestupným bodom Sikszo odbočte ostro doprava na cestu vedúcu na sever z mesta, ktorá vás čoskoro vyvedie z obce. Pri lisovni ovocia odbočte doľava na makadamovú cestu. Pokračujte rovno dlhý úsek, potom do kopca po poľnej ceste smerom ku geodetickej veži. Pri stúpaní na vrchol zostupujete najprv po okraji lesa a potom po poľných cestách, ktoré sa striedajú vľavo-vpravo-vpravo, cez lesné, zorané a poľnohospodárske plochy. Čoskoro zídete na rozdrobenú asfaltovú cestu, kde odbočíte doprava a vstúpite do domov obce Sajóvámos. Tu sa nachádza posledný bod odbočenia.
Etapa: 10,0 km, celková vzdialenosť: 102,8 km

Pokračujte po ceste a potom opustite obec na ceste vedúcej na západ smerom na Szirmabesenyő. Po moste cez rieku Sajó prídeme do obce Szirmabesenyő, kde je na ceste pred športovým ihriskom, na Állomás út, zriadené občerstvovacie miesto. Odtiaľ odbočíme doľava na Széchenyi út, potom doľava okolo domov k protipovodňovej hrádzi. Po ostrej odbočke doprava opustite hrádzu. Odbočka vedie na verejnú cestu, kde prejdeme cez Zsigmondy utca a odbočíme doľava na Besenyői utca. Prejdeme popod nadjazd, ideme rovno po chodníku, prejdeme cez Kőrössy utca, medzi bytovými domami Selyemrét, a potom odbočíme doprava na Bajcsy-Zsilinszky utca, kde ideme po chodníku rovnobežnom s električkou. Pokračujeme po tejto ulici, prejdeme cez tri svetelné križovatky a dostaneme sa na pešiu zónu, odkiaľ bežíme rovno k zastávke GOAL na Szent István tér.
Etapa: 13,5 km, celková vzdialenosť: 116,3 km