Podujatia

Definícia premenných

Jednotlivé premenné sú rozdelené do nasledujúcich kategórií v závislosti od rodu premennej:   Dvojice Ženy Muži Category 0 2 Muži 1 1 Muži 2 0

Čítaj viac »