Definícia premenných

Jednotlivé premenné sú rozdelené do nasledujúcich kategórií v závislosti od rodu premennej:

 

Dvojice

ŽenyMužiCategory
02Muži
11Muži
20Ženy

Štafeta 5 osôb

ŽenyMužiCategory
05Muži
14Muži
23Mix
32Mix
41Mix
50Ženy

Štafeta pre 10 osôb

ŽenyMužiCategory
010Muži
19Muži
28Muži
37Muži
46Mix
55Mix
64Mix
73Mix
82Mix
91Mix
100Ženy

Štafetu môžete odovzdať len na určenom štafetovom mieste, a to v poradí, v akom ste ju zadali pri prijatí prihlášky.